Maakorralduslikud tööd

Maakorralduslikud tööd

Katastriüksuste maakorralduslikud tööd: katastriüksuste moodustamine, piiride nihutamine, jagamine, liitmine ning üksuste piiride märkimine.