„Oleme aastate jooksul mõõdistanud üle 2000 objekti“
Topo-geodeetilised tööd

Geodeetiliste alusplaanide mõõdistamine.

Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitiste, teede ja trasside geodeetiline teenindamine.

Teostusmõõdistus

Teede, platside ja kommunikatsioonide mahamärkimine, teostusmõõdistamine ja dokumenteerimine.

Hoonete mõõdistustööd

Hoonete detailne mõõdistamine.

Maakorralduslikud tööd

Katastri- ja maakorraldustööd.

Koostöö

Meie ettevõte on partneriks erinevates etappides mitmesugustele ehitusvaldkonna ettevõtetele, aga ka avaliku sektori tellijatele ning eraklientidele. Meie teenuste hulka kuuluvad erinevad geodeetilised tööd: topo-geodeetilised mõõdistamised, ehitusgeodeetilised mõõdistamised, hoonete mõõdistamised ja teostusmõõdistused ning ka maakorralduslikud tööd.

Meeskond

Geopartner OÜ alustalaks on töötajad, kellel on kõrgharidus geodeesia erialal ning kes on geodeesiamaastikul töötanud juba aastast 1998. Oleme oma tööd tehes kiired ja paindlikud, mis võimaldab pakkuda meie klientidele täpset ja kvaliteetset teenust konkurentsivõimelise maksumusega.