„Oleme aastate jooksul mõõdistanud üle 3000 objekti“
Teostusmõõdistus

Teede, platside ja kommunikatsioonide mahamärkimine, teostusmõõdistamine ja dokumenteerimine.

Topo-geodeetilised tööd

Geodeetiliste alusplaanide mõõdistamine.

3D-mudelid

Loome masinehituse ja muude vajalike objektide ehituse jaoks 3D-mudeleid.

Droonimõõdistamised

Pakume drooniga mõõtmis- ja jäädvustustöid

Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitiste, teede ja trasside geodeetiline teenindamine.

Hoonete mõõdistustööd

Hoonete detailne mõõdistamine.

Koostöö

Meie ettevõte on partneriks erinevates etappides mitmesugustele ehitusvaldkonna ettevõtetele, aga ka avaliku sektori tellijatele ning eraklientidele. Meie teenuste hulka kuuluvad erinevad geodeetilised tööd: topo-geodeetilised mõõdistamised, ehitusgeodeetilised mõõdistamised, hoonete mõõdistamised ja teostusmõõdistused ning ka maakorralduslikud tööd.

Meeskond

Geopartner OÜ alustalaks on töötajad, kellel on kõrgharidus geodeesia erialal ning kes on geodeesiamaastikul töötanud juba aastast 1998. Oleme oma tööd tehes kiired ja paindlikud, mis võimaldab pakkuda meie klientidele täpset ja kvaliteetset teenust konkurentsivõimelise maksumusega.