Geodeetilised tööd

Geodeetilised tööd

Meie ettevõte pakub erinevaid geodeetilisi töid. Omame kogemust nii geodeetiliste alusplaanide koostamisel, hoonete, teede-, elektri-, side-, gaasi-, kütte-, vee- ja kanalisatsiooni ehituseks vajalikes mõõdistamistöödes ning teostusmõõdistustes kui ka maakorralduses. Omame tööde tegemiseks vastavaid litsentse ja MTR registreeringut ning meie poolt üleantavad tööd vastavad alati kommunikatsioonihaldajate nõuetele.