Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitusobjektide geodeetilised tööd: hoonete, teede ja trasside märkimistööd, ehitusjärgne mõõdistus, kontrollmõõdistus, kõrgusmärkide paigaldus.