Topo-geodeetilised tööd

Projektide, detailplaneeringute ja projekteerimistööde jaoks vajalike geodeetiliste alusplaanide (nn geoalus) mõõdistamine. Digitaalsel geodeetilisel alusplaanil märgitakse kõrgused, maapealne situatsioon ja maa-alused tehnovõrgud ning geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega.