Teostusmõõdistus

Teostusmõõdistus

Erinevate teede, platside ja kommunikatsioonide (elektri-, side-, gaasi-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonitrasside) mahamärkimine, teostusmõõdistamine ja dokumenteerimine. Meie tehtud tööd vastavad erinevate kommunikatsioonivaldajate spetsiifilistele nõuetele, näiteks Telia ja Elektrilevi vormistusnõuetele.