Hoonete mõõdistustööd

Hoonete inventariseerimise tarbeks tehtavad hoonete mõõdistustööd, ehitusjärgsed ning hoone sise- ja välismõõdistustööd.