Droonimõõdistamised

Pakume drooniga mõõtmis- ja jäädvustustöid, olgu selleks kontrollmõõdistus, ehitusplatsi erinevate etappide monitoorimine, mahtude arvutamine, projektiga võrdlemine, teostusandmete kogumine.